فرق دین خدا با دین

درخواست حذف این مطلب

یکی از مباحثی که در موضوع خاتمیت می توان آن را مطرح نمود و مورد توجه و دقت  قرار داد، "دین خدا"ست که خداوند  آنرا توسط رسول گرامی اش حضرت محمد به مردم رساند واز مردم خواست که نسبت به پذیرش آن اقدام نمایند. دینی که از همان آغاز به نام دین نامگذاری شد.


در قرآن  آیه ای وجود دارد که تنها دین مورد پسند خداوند "دین "است ، ( إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام) ،  دین در نزد خدا، است.

در نگاه ابت ممکن است که ما گمان کنیم که این آیه شریفه سایر ادیان را زیر سوال برده و منکر آسمانی بودن آنها شده است، اما با کمی دقّت معمای نهفته برای ما حل شده و به این نکته می رسیم که خداوند هرگز در این آیه در صدد انکار سایر ادیان خود، نیست، چراکه «واژه" دین" به معنى مجموعه قواعد و قوانین و آدابى است که انسان در سایه آنها مى‏تواند به خدا نزدیک شود و از نظر اخلاقى و تربیتى در مسیر صحیح گام بردارد.

واژه" "  نیز به معنى تسلیم است، بنا بر این معنى جمله" إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ" این است که آیین حقیقى در پیشگاه خدا همان تسلیم در برابر فرمان او است، و در واقع روح دین در هر عصر و زمان، چیزى جز تسلیم در برابر حق نبوده و نخواهد بود، بر اساس همین مطلب می توان گفت پیروان ادیان گذشته در زمان خود مسلمان به شمار می آمدند هرچند به حسب ظاهر نام یهودی یا ی ویا چیز دیگری داشته باشند».